Türk Şehitlikleri İmar Vakfı

 Atatürk’ün önderliğinde kurulan yeni Türkiye ve Cumhuriyet yönetimi milletin şeref ve özgürlüğünü tamamlamak için milli ve modern bir programla ise başlarken bu kutsal görevi de ihmal etmemiştir. Bu ilham ve işaretle ilk defa Üçüncü Kolordu Komutanligi’nin girişimi ile 30 Ekim 1924’de “Şehitlikleri İmar Komisyonu” adında bir oluşum meydana getirilmiştir. O zaman Istanbul Merkez Komutanlığı’nın başkanlığı altında ise başlayan bu komisyon, giderek artan iş yükümlülüğü karşısında selahiyetinin, amacı teminden uzak bulunduğunu düşünerek “Cemiyet” şeklinin maksat için daha faydalı olacağına karar vermiş ve Merkez Komutanı Şakir Güleç’in girişimleriyle 20 Temmuz 1926 tarihinde, kanuni işlemleri takiben yapılan bir törenle “Cemiyet” haline çevrilmiştir.
 
 Cemiyetin asıl amacı yurt içi ve yurt dışındaki bütün şehitlikleri onarmak olmakla beraber bilhassa ilk konu olarak Çanakkale’yi ve Çanakkale’de yaralanıp Istanbul hastanelerinde ölenlerin gömülü bulundukları Edirnekapı ve Sakızağacı Sehitlikleri’ni ele almıştır. Faaliyetlerinden verimli sonuçlar almak için bir taraftan gelir teminine çalışırken diğer taraftan Çanakkale’de esaslı ve büyük bir anıt kuruluncaya kadar Arıburnu bölgelerinde Çanakkale Valiliği’nin, Jandarma Okulu’nun ve İkinci Kolordu Komutanlığı’nin da değerli yardımlarıyla Mehmet çavuş Abidesi’nin güzelleştirilmesine ve Kırklareli Valiliği ile süvari tümeninin emekleriyle de orada bir anıtın yapılmasına ve Sinop Şehitligi’nin imarına yardım etmiştir.
 
 27 Nisan 1969 yılında yapılan genel kurulda Türk Şehitlikleri Imar Vakfı ismini almıştır.
 

Haberler