Kırklareli Abidesi’nin olduğu şehitlik bakım ve restarosyon çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.