Eğitim Yardımı için İstenen Belgeler

• 1 resim

• Mali durumunuzu gösterir belge

• Aileye gelir olarak katkısı bulunan bireylerin iş yerlerinden alınmış ücret belirleyen belge(iş sahibi ise vergi levhası fotokopisi)

• Tüm aile bireylerinin nüfus kayıt dökümlerinin bulundugu kütükten alınmış nüfus kayıt örneği.

• Okuyan kardeşlerin öğrenci belgeleri.

• Kayıtlı olduğu okuldan öğrenci belgesi 

• Sabıka kaydı- Babanın Şehit yada Gazi olduğunu gösteren belge.

• Nüfus cüzdan fotokopisi

• İkametgah belgesi (başvuru tarihinden en fazla üç ay önceye ait olmalıdır)

• Özel bir okulda okuyor ise burslu ya da kontenjandan oldugunu gösteren belge.

• Bankada çocuk öğrenci vasisi ile beraber müsterek açılmış hesap numarası. (Iban numarasi ile birlikte)