Eğtim Yardımı İçin Seçim Ve Kriterleri

Vakfımızın verdiği eğitim yardımında öncellik, şehit ve gazi çocukları olmasıdır.amacımız bir sene eğitim yardımı verip bırakmak değil, aldığımız her çocuğumuzu öğreniminin sonuna kadar yanında olmaktır. kısaca Türk Şehitlikleri İmar Vakfı çatısı altına giren öğrenci tüm öğretimi boyunca yeni bir aileyie sahip olacaktır.

Bu bursta öncül kriterimiz ise Atatürkçü bir aileye, çağdaş bir yapıya sahip olması bizler için yeterlidir. Biz çocuğumuzun hep yanında olmaktan mutluluk duyacağız.

EĞİTİM YARDIMI KRİTERLERİMİZ

Madde 5 - Vakıfça verilecek eğitim yardımını hak kazanmak için aşağıda sıralanan şartlar aranır:

A- Yurt içi ve yurt dışında şehit olanların birinci dereceden akrabaları olmaları,

B- Yüz kızartıcı suçu bulunmaması,

C- Eğitim yardımı alacak adayların başvuru tarihinde kayıtlı öğrenci olmaları veya o sene içinde eğitime başlayacak olmaları,

D- Eğitim yardımı adaylarının eğitim verileceği yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 26 yaşından büyük olmaması.

EĞİTİM YARDIMI VERME ESASLARI

Madde 9- 5. maddede belirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile burs verme esasları aşağıda sunulmuştur:

  • Eğitim Yardımı öğretim yılı esasına göre verilir.
  • Eğitim Yardımı, bankada öğrenci adına açılmış hesaba yatırılır. (18 yaşını tamamlayanlar)
  • Çocuklar için eğitim yardımı ücretleri (18 yaşını tamamlamamış) anne-babanın velayeti altında olduğu için, anne babayla birlikte müşterek hesap, anne-baba vesayeti altında değil ise çocuk ve vasisi ile birlikte açılan müşterek hesaba yatırılır. (Vasilik belge ile ispatlanır.) Banka olmayan yerlerde PTT havalesi yapılır.
  • Öğretim yılı sonunda öğrencinin başarı durumuna göre değerlendirme yapılır.
  • Talepler öğretim yılı başında ilgili mercilere (askerlik şubesi v.b.) yapılacak duyuru ile toplanır ve Eğitim Yardımı Komitesi’nin ilan ettiği belli bir sürede değerlendirilerek sonuçlandırılır.
  • Orta öğretimde başarılı olan öğrencilere Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanmak için kurs ücreti vakıf tarafından uygun görülürse ödenebilir.
  • Kurslara katılım ve “Açık Öğretim” öğrenimi için Eğitim Yardımı verilmez.
  • Verilecek eğitim yardımı miktarı ve hak kazanan kişi sayısı, Vakıf’ın imkaanları dikkate alınarak her eğitim ve öğretim yılının başında Eğitim Komitesince yeniden değerlendirilir ve oluşturulan öneriler Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
  • Eğitim Yardımı başvurusu yapıldığında öğrenci olan adayları, tamamladıkları son eğitim - öğretim yılına ilişkin başarı durumunu gösterir belgeyi Eğitim Yardımı Komitesine sunacaklardır.