“Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmağa mahkûmdurlar.”

Mustafa Kemal Atatürk 1929

Soldan sağa
Oturanlar: Kurmay Yarbay Nihat, eski İstanbul Saylavı Ziya, Süleyman Nazif, eski İstanbul Merkez Kumandanı General Şakir, İstanbul Müftüsü Fehmi, itfaiyeci Ziya, tüccar Cemal Nemloğlu

Ayaktakiler: Yüzbaşı Naci, tüccardan tülbent Áli Haydar Muhittin, Muallim Kemal, Yüzbaşı Hulusi, Esat Serezli, Ekrem Fazıl, Osman Nuri, Muallim Ali Fırat

Hakkımızda

Şehitlerimizin aziz anılarını her zaman yaşatacağız! Türk Şehitlikleri İmar Vakfı, bu vatanın özgürlüğünü ve geleceğini ebedileştirmek yolunda kanlarını ve canlarını feda eden kahraman Türk çocuklarının mezarlarını, yüksek hatıralarına ve milli şerefimize yakışacak bir üstünlükte onarmak, gerek yurt içi ve gerek yurt dışı şehitliklerimiz hakkında yurttaşlarımıza bilgi vermek ve şehitlerimizin ruhlarını yüceltmeye vesile olacak bir ödevleri yerine getirmek amacına hizmet eden bir vakıftır. Bu hizmetleri içinde çeşitli eserler hazırlayan, basan, yayınlayan vakıf 2018 yılında Çanakkale Savaşları Enstitüsünü kurmuştur. Bunun yanı sıra, şehit ailelerine Aile Yardımı, şehit çocuklarına da Burs Yardımı vermeye başlayan Vakıf, yardımlaşma ruhunu ayakta tutmak için tüm Türkiye’ yi biraraya gelmeye çağırıyor! 

Tarihçe

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emri, 3. Kolordu Komutanlığı’nın girişimi ile 30 Ekim 1924’de “Şehitlikleri İmar Komisyonu” adında bir meydana getirilen oluşum, Merkez Komutanı Şakir Güleç’in girişimleriyle 9 Temmuz 1926 tarihinde “cemiyet”e dönüştürüldü.

Asıl amacını yurt içi ve yurt dışındaki bütün şehitlikleri onarmak olarak belirleyen cemiyet; özellikle Çanakkale’yi ve Çanakkale’de yaralanıp İstanbul hastanelerinde ölenlerin gömülü bulundukları Edirnekapı ve Sakızağacı Şehitlikleri’ni ele aldı. Çalışmalardan verimli sonuçlar almak için bir taraftan gelir elde etmeye calışırken, diğer taraftan Çanakkale’de esaslı ve büyük bir anıt kuruluncaya kadar Arıburnu bölgelerinde Çanakkale Valiliği’nin, Jandarma Okulu’nun ve İkinci Kolordu Komutanlığı’nın da katışan değerli yardımlarıyla, Mehmet Çavuş Abidesi’nin güzelleştirilmesine ve Kırklareli Valiliği ile süvari tümeninin emekleriyle de orada bir anıtın yapılmasına ve Sinop Şehitliği’nin imarına yardım etti. Cemiyet, 27 Nisan 1969 yılında yapılan genel kurulda Türk Şehitlikleri İmar Vakfı ismini aldı ve çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Vakıf bugüne kadar 14 kalıcı anıt ve şehitlik eser meydana getirmiş; en büyükleri olan Çanakkale abidesindeki katkıları övünmeye değer bir eser olmuştur. Lefkoşe’de yapılan “Özgürlük Anıtı”, tarihdeki yerini almış, vakfımıza haklı bir gurur kaynağı olmuştur. Hemen ardından 2007 yılında Kütahya, Çalköy’de yapılan “3 Komutan ve Kırık Kağnı” anıtı ayrı bir sevinç yaşatmıştır. 2011 Yılında Bingöl’de “33 Şehit Anıtı”, 2015’de Edirne’de “Edirne Asker Hastahanesi Şehitliği” yaptırılmıştır.

YUKARI