İktisadi İşletme

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı İktisadi İşletmesi, TŞİV 'na gelir elde etmek için kurulmuş bir iktisadi teşebbüstür.

Tüm geliri TŞİV’in kuruluş amaç ve hizmetleri için kullanılmaktadır. 

Yayınlar çıkartmak, uluslararası sempozyumları organize etmek, dergi ve bültenleri yayınlamak ve bu yolla vakfa gelir sağlamak için oluşturulmuş, tüm geliri TŞİV’e aktarılan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

TOP