Burs Komitesi

Kurulduğu günden bu yana şehitlerin aziz anısını, yaptırdığı şehitlik ve anıtlarla canlı tutma amacını benimseyen Türk Şehitleri İmar Vakfı, tüzüğünde yaptığı değişiklikle, bu amacını bir adım öteye götürüyor.

Yeni düzenlemeyle ihtiyaç sahibi şehit ve gazi ailelerine Sosyal Yardım, her öğrenim seviyesindeki şehit ve gazi çocuklarına da Burs Yardımı vermeye başlayan Vakıf, bu konudaki çalışmalarını geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Bunun için Vakıf Senedi ve Vakıf Tüzüğü’nden değişik yapılmış, şehit çocuklarına burs verilmesi, şehit ve gazi ailelerine yardım yapılması İç Tüzüğe alınmıştır. Üç ana grupta toplanan burslarımız, eğitim-öğrenimin farklı sınıflarındaki şehit ve gazi çocuğu öğrencilerin ihtiyaçlarına göre, aylık olarak tanzim edilmiştir. İlk öğretimden itibaren tüm çocuklarını üniversite bitene kadar yalnız bırakmayan vakıf, eğitim yardımını yıllık ortalama 200 şehit ve gazi yakınına destek olmaktadır.

İsme Burs Yardımı
Halihazırda 220 şehit ve gazi çocuğu öğrencilere burs verilen bu yardım fonu için; Türkiye’nin pek çok ilinden başvuru bulunmaktadır.

Bu başvuruların karşılık bulabilmesi için, her aile bütçesinin karşılayabileceği bu cüzi miktarları geleceğimizin aydınlanmasına sarf etmeye gönüllü olacak hayırseverlere ihtiyaç vardır.

Ancak böylesi bir dayanışma ruhunu canlandırabilirsek; hem şehitlerimizden bize yadigâr olarak kalan hem de ülkesi için hayatını hiçe sayan gazilerimizin bakmakla yükümlü oldukları çocukların gelecekte hak ettikleri yere gelmelerini sağlayabiliriz.

Vakıf olarak amacımız, bir öğrenciye yıllık (8 ay eğitim + 4 ay sosyal yardım)
burs yardımında bulunmak ve isteyen hayırseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturmaktır.
Burs verenlerin öğrencilerle tanışabilmelerini ve yardımda bulundukları bursiyerlerin eğitimlerini bire bir takip edebilmelerini sağlıyoruz.
Kendiniz ya da yakınlarınızdan biri adına burs vererek, sevdiklerinizin adını, eğitim gibi kutsal bir amaç için yaşatabilirsiniz.

Bursiyer Seçimi ve Burs Kriterleri
Vakıf Tüzüğünde de belirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile burs verme esasları aşağıda sunulmuştur.

A- Burslar öğretim yılı esasına göre verilir.
B- Burslar bankada öğrenci adına açılmış hesaba yatırılır.(18 yaşını tamamlayanlar)
C-Çocuklar için burs ücretleri (18 yaşını tamamlamamış) anne babanın velayeti altında olduğu için anne babayla birlikte müşterek hesap , anne baba vesayeti altında değil ise çocuk ve vasisi ile birlikte açılan müşterek hesaba yatırılır.( Vasilik belge ile ispatlanır.) Banka olmayan yerlerde PTT Havalesi yapılır.

D- Öğretim yılı sonunda bursiyerin başarı durumuna göre değerlendirme yapılır.
E- Talepler öğretim yılı başında ilgili mercilere(askerlik şubesi v.b) yapılacak duyuru ile toplanır ve Burs Komitesinin ilan ettiği belli bir sürede değerlendirilerek sonuçlandırılır.
F- Orta öğretimde başarılı olan öğrencilere Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanmak için kurs ücreti vakıf tarafından uygun görülürse ödenebilir.
G- Kurslara katılım ve Açık Öğretim öğrenimi için burs verilmez.
H- Verilecek burs miktarı ve bursa hak kazanan kişi sayısı, Vakfın imkânları dikkate alınarak her eğitim ve öğretim yılının başında Burs Komitesince yeniden değerlendirilir ve oluşturulan öneriler Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
I- Burs başvurusu yapıldığında öğrenci olan bursiyer adayları, tamamladıkları son eğitim- öğretim yılına ilişkin başarı durumunu gösterir belgeyi Burs Komitesine sunacaklardır.

TOP