Sosyal Yardım Komitesi

Sosyal yardımlar gereksinimi olan ve yönetim kurulu tarafından kabul edilen şehit ailelerine belirlenen sürelerle verilir.Ülkemizdeki mevcut ve sosyal eksikliklerin giderilmesinde vakfımızın olabildiğince dengeleyici görev yapabilmesi amacını taşımalıdır.

Sosyal yardıma ihtiyaç duyan şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için vakfın uyguladığı bir yardım koludur. Yönetim Kurulu üyelerince gerçekleştirilen bu destek 2 ana başlık altında gerçekleşir;

1) Süreli sosyal yardım;
Sosyal yardımın verileceği sürenin ve hangi aralıklarla verileceği konularının yönetim kurulu tarafından belirlenmesi gerekir.

2) Bir kereye mahsus sosyal yardım;
Bir kereye mahsus sosyal yardımlarda ise miktarın Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi gereklidir.

Sosyal Yardım fonundan kaç kişiye o yıl yardım verileceği, her yıl yönetim kurulu tarafından görevlendirilen Sosyal yardım komitesi tarafından karşılanır.
Sosyal yardım konusunda o yıl yönetim kurulu tarafından görevlendirilen kişi veya komitelerce yardım yapılacak ailelerle yüzyüze görüşülerek vakfın amacına uygun aileler saptanır.
Sosyal yardım alacağı kesinleşip,karar kendisine tebliğ edilen kişiler;sosyal yardım komitesinin göstereceği bir banka şubesinde kendi adlarına hesap açtırırlar ve hesap numaralarını sosyal yardım komitesine bildirirler.

Ayni yardımlarda yardım alanın adresi veya en yakın resmi merci kullanılır.Teslimata kadar yapılan nakil v.s masrafları vakıf tarafından karşılanır.
Bu yönetmelik Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.Bu yönetmelik hükümlerini yönetmeye başkanlığını Yönetim kurulu üyelerinden birinin üstlendiği Sosyal Yardım Komitesi yetkilidir.

Sosyal Yardım
SY Komitesi
Değişen İç Tüzük ve Vakıf senedi ile şehit ve gazi ailelerine yapılacak yardımları daha bilinçli hale taşımış bulunuyoruz. Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyetinden gönüllü katılımcılar ile oluşan komite, sosyal yardım alacak aileleri titizlikle seçmektedir.

SY Kriterleri
Komite,faaliyetlerini aşağıda anlatıldığı şekilde yürütmektedir.
BURSİYERLERİMİZE YÖNELİK FAALİYETLER
Unutulmamalıdır ki burs verdiğimiz çocuklar travmatik çocuklardır.Bu
çocukların ya babaları şehittir ya da ağabeyleri şehittir.Her iki halde de
çocukluklarını tam anlayamadan acı çekmeyi öğrenmişlerdir. Devlet onlara
maddi olarak destek vermektedir,bizim burslarımız da kıyafet,okul ihtiyaçları
harçlıkları gibi gereksinimleri karşılamaktadır.Bu bursu verirken verilenin tamamının çocuk için harcanacağını düşünmek en azından safdillik olur.Aile bu paranın bir kısmını evin ihtiyaçları için de kullanmaktadır.Ancak bu burslar çocukta ”bu da benim eve katkım” övüncü yarattığı yatsınamaz.Çocukluğunu çekilen acılar ve bunun yanı sıra maddi olanaksızlıklar nedeniyle doyasıya yaşayamayan bursiyerlerimize yılbaşı,yaz tatili gibi özel zamanlarda sadece kendilerinin kullanabilecekleri oyuncaklar,bisikletler ya da istedikleri kıyafeti alabilmelerini sağlayacak hediye çekleri gönderilerek çocukluk duyguları okşanmaya çalışılmaktadır.

Burs komitemiz bursiyerlere sadece öğrenim dönemi boyunca yardım yapmaktadır.Sosyal yardım komitemiz de yaz tatili döneminde çocuklara burs ödeneğinin yarısı kadar yardım yollayarak yaz tatilinde çocukca ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır.
Bazı okullardan burs alan öğrenciler burs parası talep etmemekte ancak servis parasını karşılayamamaktadır,bu komite bu yardımı da üstlenmektedir.
Yine bu komite tüzük gereği burs alamayan açık öğretimde okuyan çocuklarımıza yardım götürmektedir.
Liseyi bitiren ancak herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna giremeyen çocuklarımızın dersane ücretleri de bu komitenin bütcesinden karşılanmaktadır.
Okullarında başarılı olan,yüksek öğrenim sınavlarını kazanan ya da bunlardan birinden mezun olan çocuklar da bu komite bütcesinden ödüllendirilmektedir.

BURSİYER OLMAYAN ÇOCUKLARA YÖNELİK FAALİYETLER
Vakfımız burs vermeye çok yeni başlamıştır.Bu faaliyetimizden haberdar olmayan ya da haberi olduğunda liseyi bitirmiş olan başarılı çocuklarımıza yüksek öğrenim kurumlarına girebilmeleri için dersane yardımı yapılmaktadır.

YUKARI